อาวุธเด็ด❗ ในการสร้างองค์กรยุคดิจิทัล
ฉีกกฎการทำงานแบบเก่า​ ๆ​ ด้วย Agile​ Mindset
.
จากปัญหาโครงสร้างการทำงานและกระบวนการแบบเดิม​ ๆ อาจจะถูกแก้ได้ด้วยวิธีการบริหารแบบใหม่ที่เน้นความคล่องตัวหรือที่เรียกกันว่า Agile Methodology ซึ่งเน้นการทำงานในทีมที่ประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายสายงาน (Cross-functional team) ที่เรียกว่า Agile squad และเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการกำหนดเป้าหมายแบบมุ่งไปครั้งเดียวเป็นการวางแผนและส่งมอบงานทีละชิ้น​ ๆ เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเล็ก​ ๆ​ น้อย​ๆ​ได้ และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
.
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร “ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว สำเร็จทันทีด้วย Agile Mindset”
Please follow and like us:
SHARE