องค์กรจะปรับ Mindset อย่างไรให้พร้อมสำหรับการเป็น Agile Organization
.
เพราะต้องยอมรับว่าองค์กรในปัจจุบันนั้นไม่สามารถที่จะทำให้พนักงานทุกคนนั้นปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามที่เราต้องการ ซึ่งจะมีสัดส่วนพนักงานที่อยู่ส่วนหน้าประมาณ 10-15% ที่พร้อมจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และมีพนักงานอีก 10-15% ที่ยังไม่พร้อมที่จะขับเคลื่อน และในส่วนตรงกลาง พนักงานอาจจะมีความพร้อม แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการปลูกฝังให้เกิดตัว Mindset ที่ทำให้พวกเขานั้นขับเคลื่อนไปได้
.
ในเมื่อในกลุ่มของพนักงานมีทั้งผู้ที่พร้อมและไม่พร้อม ทำให้ต้องมีกลุ่มของคนรุ่นใหม่ข้างหน้าที่มีความพร้อมมากกว่า องค์กรจึงควรนำวิธี​ Agile​ Mindset มาช่วยขับเคลื่อนและนำองค์กรไปข้างหน้า
.
เรียนรู้ได้ในหลักสูตร “ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว สำเร็จทันที่” ด้วย Agile Mindset
Please follow and like us:
SHARE