หัวใจสำคัญในการเจรจาต่อรอง
กับ 4 ข้อ ที่ขาดไม่ได้
.
1. ความจริงใจ (sincerity)
2. ความเข้าใจ(Understanding)
3. การยอมรับ(Acceptance)
4. การสื่อสาร(Communication)
.
มาร่วมฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิค เพื่อความเป็นมืออาชีพกับ KCT ได้ที่ หลักสูตร กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์ รุ่นที่ 5

.
Please follow and like us:
SHARE