สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการเจรจาต่อรองของคนเรามีอยู่ 5 ประการคือ

1. ความไม่รู้ว่าจะต่อรองอะไร อะไรคือสิ่งที่ตนเองต้องการและปรารถนาอย่างแท้จริง เมื่อเราไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร จึงทำให้ไม่รู้จะต่อรองอะไร

2. ความเชื่อที่จำกัดและไม่ถูกต้อง โดยต้องคิดและเชื่อใหม่ว่าทุกอย่างสามารถขอได้และสามารถต่อรองได้

3. ความกลัว เพราะกลัวการ ถูกปฏิเสธ กลัวเสียหน้า กลัวเป็นคนอ่อนแอ กลัวถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้ขอ หรือคนช่างต่อรอง

4. ขาดความเชื่อมั่นใจตนเอง ทำให้เราไม่กล้าไขว่คว้าสิ่งที่ดีกว่า และไม่กล้าต่อรอง ในสิ่งที่เราควรได้รับ

5. ความหยิ่งยโส เพราะความถือตัวทำให้เราไม่ยอมขอคำแนะนาหรือ ขอรับคำปรึกษาจากคนอื่น
.
มาฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิค กับ KCT ได้ที่ หลักสูตร กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองที่สร้างผลลัพธ์ รุ่นที่ 5

.
#การเจรจาต่อรอง
#KCTacademy
#Knowledgecastle
#kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE