“พฤติกรรมผู้บริโภค อสังหาริมทรัพย์ในยุคดิจิตอล” เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ในการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สอนโดย คุณอัญชนา วัลลิภากร CEO Baania Platfrom อสังหาริมทรัพย์ Startup Property Tech ของไทย
.
เป็นหลักสูตรที่ KCT​ Academy ร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำหลักสูตร 🚩“ก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่”🚩 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและมีส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งจะเปิดคอร์สเรียนระยะเวลาการฝึกอบรม 16 ม.ค. 64 – 6 มี.ค. 64
.
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ในครั้งนี้ไปพัฒนาและทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงจะมีการศึกษาดูงานในสถานที่จริงอีกด้วย
สนใจคอร์สเรียนอสังหาหรือปรึกษาด้านการลงทุนอสังหา
📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE