ผู้บริหารสูงสุด​ควร​มี​ Mindset​ อะไรบ้าง? ในการสร้าง Agile Organization ในองค์กร
.
การที่จะทำสิ่งนี้ได้จะต้องเกิดจากตัดสินใจของผู้บริหารที่จะเริ่มขับเคลื่อนองค์กรสู่การ Agile ดังนั้น Mindset ของผู้บริหารนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็น โดย 3 Agile Mindset หลัก​ ๆ ที่ผู้บริหารจะต้องมี มีดังนี้
.
1. เป็นคนที่จะต้องมีความพร้อมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความคล่องตัวยืดหยุ่น
.
2.​ เป็นคนที่ต้องมีความพร้อมในการสร้าง Thrive และการสร้างเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้างนอกที่มีความหลากหลาย
.
3.​ เป็นคนที่ต้องมีความตื่นตัวและระวังตัวในการมองการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา และจะทำอย่างไรให้องค์กรและพนักงานสามารถที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้
.
เรียนรู้เพิ่มเติมฉบับเต็มได้ในหลักสูตร “ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว สำเร็จทันที่” ด้วย Agile Mindset
Please follow and like us:
SHARE