ปรับตัวอย่างไรให้รอด!
ในยุค New Normal
.
สำหรับ ร้านค้าปลีก เพื่อปรับตัวในยุค New Narmal นี้ แนวทางที่ร้านค้าปลีกสามรถทำได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่
1. ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของทุกคน
2. เพื่อความสามารถในการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์
3. เปลี่ยนแปลงการนำเสนอสินค้าให้ตรงความต้องการ
4. การบริหารสต๊อกและเงินสด
5. เตรียมแผนสำรองสำหรับภาวะฉุกเฉิน
.
ถึงแม้สถานการณ์ Covid-19 ภายในประเทศไทยจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ทั่วโลกยังน่าเป็นห่วงอย่างมาก แนวทางที่ได้แนะนำจึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้ร้านค้าปลีก ที่นำไปประยุกต์เข้ากับกิจการ สามารถผ่านพ้นความท้าทายนี้ได้ท่ามกลางพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
.
Please follow and like us:
SHARE