ถามอย่างไร ให้ดี และมีคุณภาพ
กับเทคนิคการใช้คำถาม 6 ข้อ
ด้วยหลัก 5W1H ดังนี้

1.What (อะไร) : เป็นการตั้งคำถามว่าปัญหาของเราคืออะไร หรือ เราต้องการจะทำอะไร ก็คือวัตถุประสงค์ของเรานั้นเอง

2.Who (ใคร) : เป็นการหาว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ ใครที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานั้น ๆ

3.Where (ที่ไหน) : เป็นการหาสถานที่ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ไหน หรือ การแก้ปัญหาของเราจะเกิดขึ้นในที่ไหน

4.When (เมื่อไหร่) : เป็นการหาระยะเวลาว่าเมื่อไหร่ที่เหมาะสมที่จะต้องดำเนินการ หรือ หาว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไหร่

5.Why (ทำไม) : เป็นการหาเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำสิ่งนั้น หรือว่าทำไมเราถึงจะต้องการแก้ไขปัญหานั้น ๆ

6.How (อย่างไร) : ปัญหาที่เกิดขึ้น เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้อย่างไรบ้าง

 

มาฝึกฝนและเรียนรู้ เทคนิคการใช้คำถามกับ KCT ได้ที่
.
#KCTacademy
#Knowledgecastle
#kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE