เรื่องโดย 

อ.ไกรกิติ ทิพกนก   “สุดยอดนักบริหาร นักจัดการรุ่นใหม่”

หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. ก้องมหาสมุทร และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม KCT Academy 

 

 

 

มาถึงตอนสุดท้ายของ “ข้อคิดสำหรับนักธุรกิจ SMEs มือใหม่”  ผมขอเริ่มด้วยข้อแนะนำในการคัดกรองกรองที่ปรึกษาที่เป็นมืออาชีพ ที่ทิ้งท้ายไว้ในตอนที่แล้ว

ถ้าคุณมองหาที่ปรึกษาที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ต้องมีคุณสมบัติที่ปรึกษาธุรกิจ 8 ประการ ได้แก่

 1. ที่ปรึกษาธุรกิจต้องรอบรู้ในแนวทางที่ธุรกิจกำลังสร้าง และสามารถบอกได้ถึงความก้าวหน้าแต่ละลำดับขั้นของธุรกิจ
 2. สามารถช่วยสร้างให้ทีมยังมีกำลังใจ เพราะกำลังใจเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาระดับความมุ่งมั่นขององค์กร
 3. เข้าใจและบอกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตลาดต้องการในขณะนั้น
 4. เข้าใจและบอกได้ว่าบรรยากาศการลงทุนและอารมณ์ของตลาดในขณะนั้น เป็นอย่างไร?

5.สามารถชี้ชัดได้ว่าธุรกิจของเรานั้นคือสิ่งที่ตลาดรอคอยหรือไม่อย่างไร?

 1. เข้าใจและมองเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจเป็นอย่างไร ธุรกิจอยู่ในช่วงใดของวัฏจักรชีวิตของตนเอง (Business Life Cycle) และวัฏจักรชีวิตของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน (Neighborhood Life Cycle)
 2. เข้าใจและบอกได้ว่าความรุนแรงของการแข่งขันในขณะนั้นมากน้อยแค่ไหนและ ใครทำให้การแข่งขันนั้นรุนแรง
 3. มีความเข้าใจและบอกได้ว่า กิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ณ ช่วงเวลานั้นที่ต้องทำคืออะไร? คือ สามารถบอกได้ว่า เราต้องทำการพัฒนาสินค้า หรือ โฟกัสการบริหาร หรือเร่งทำการตลาด,การขาย หรือ ควรทิ้งธุรกิจ แล้วไปลงทุนสินค้าใหม่ๆ และที่สำคัญต้องบอกได้ว่าอะไรคือสิ่งเร่งด่วนที่ธุรกิจต้องทำ

มาถึงตรงนี้ อาจมีบางคำถามที่คุณตอบได้ และตอบไม่ได้  แต่นี่คือธรรมชาติของธุรกิจที่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบ

ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในธุรกิจ  ซึ่งหัวใจในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด นั่นคือ การวางยุทธศาสตร์ธุรกิจ” ที่สามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงของธุรกิจคุณออกมาได้จริงๆ

แต่หากคุณคิดว่า ทำอย่างดีแล้วธุรกิจก็ยัง ไม่ถึงฝั่งฝัน  ผมมี 6 ขั้นตอนซ่อมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ได้ผลเสมอ ได้แก่

 1. สร้างรายชื่อลูกค้า สร้างรายชื่อลูกค้าที่ตรงกับสินค้า อายุ เพศ ทัศนคติ รายได้ ที่อยู่ ความสามารถในการจ่าย เหตุผลทางอารมณ์ในการตัดสินใจซื้อสินค้า บรรยากาศการลงทุนทั่วไป แนวโน้มและค่านิยมขณะนั้น
 2. สร้างวรรคทอง KEY MESSAGE ส่งสารที่ตรงใจ ชี้ชวนให้เห็นถึงผลประโยชน์ และที่สำคัญ ข้อได้เปรียบที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้านั้นๆ ด้วยข้อความที่กระทบความรู้สึกลูกค้า ความบ่อยถี่ของข้อความไม่สำคัญเท่ากับ วรรคทอง”
 3.    ปรากฎตัวในสื่อ  สร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวคุณและธุรกิจบริหารสื่อประเภทต่างๆ รวมถึงบุคคลและสื่อมวลชนให้ส่งเสริมภาพลักษณ์ตัวคุณและธุรกิจให้ชัดเจน ปรากฎตัวในสื่อให้ถูกเวลา
 4.    สร้างช่องทางจัดจำหน่ายคุณภาพ   ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาวิจัยช่องทางการตลาดที่เหมาะสม เน้นช่องทางคุณภาพ และ มีตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากพอ ที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอด ต้องเข้าใจก่อนว่าสินค้าแต่ละประเภท แต่ละแคมเปญของธุรกิจใช้ช่องทางจัดจำหน่ายไม่เหมือนกัน
 5. นำระบบ CRM มาใช้ ระบบการจัดการคน และงาน ผ่านระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและลูกค้า (CRM) ที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบบริหารจัดการบูรณาการที่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรและธุรกิจ ระบบที่ดีต้องขับเคลื่อนองค์กรอัตโนมัติ และ ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
 6. จัดระเบียบการเงิน ระบบการเงินโปร่งใส และ รู้ที่มาและที่ไป จัดระเบียบการลงทุนแต่ละประเภท เงินลงทุนระยะยาว ,ระยะกลาง และ ระยะสั้น มีจุดคุ้มทุนเท่าไหร่ และทำกำไรเท่าไหร่ในแต่ละก้อนการลงทุน

และข้อคิดสุดท้ายสำหรับนักธุรกิจ SMEs มือใหม่ทุกท่าน ผมขอฝากไว้ว่า

จุดขายที่ชนะใจลูกค้าไม่เพียงพอที่จะการันตีความสำเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจ  มันต้องการความทุ่มเทมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจ มันต้องการความรอบคอบในการถามตอบตนเองและลูกค้า เพื่อให้ สินค้าและบริการของเราไปอยู่ในใจของลูกค้า”

Please follow and like us:
SHARE