เรื่องโดย 

อ.ไกรกิติ ทิพกนก  “สุดยอดนักบริหาร นักจัดการรุ่นใหม่”

หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. ก้องมหาสมุทร 

และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม KCTA  

 

 

ตอนที่แล้วผมได้พูดถึง 3 กับดักสำคัญที่นักธุรกิจ SMEs มือใหม่ต้องจำไว้ให้ขึ้นใจ หากต้องการนำธุรกิจของคุณไปให้ถึงจุดหมาย

ตอนนี้เรามาเริ่มติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้อง ด้วยการวางแผนและการกำหนดเป้าหมายให้กับธุรกิจของคุณ

การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนขององค์กร  เป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปอย่างชัดเจน  เริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทุกมิติ ไปสู่การมองเห็นโอกาสใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโต หรือ ดำรงอยู่ขององค์กร การวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ที่ทำด้วยความละเอียด รอบคอบ จะทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ คม ลึก จนเราสามารถกำหนดเป้าหมายขององค์กรและนำมาวางแผนงานเชิงกลยุทธ์” (Strategic plan) ได้

โดยเมื่อมาถึงขั้นตอนการวางแผนนั้น การลำดับความสำคัญของภารกิจก่อนหลังเพื่อขับเคลื่อนแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องพัฒนาทักษะด้านนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้แผนปฏิบัติการของหน่วยงานของตนให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการการวางแผนและการเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละภารกิจได้นั้น ต้องเริ่มต้นที่ความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ และผู้บริหารต้องมีความรู้และมีทักษะในเรื่องต่างๆเหล่านี้ ได้แก่

– การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทุกมิติจนนำไปสู่การมองเห็นโอกาสใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตหรือดำรงอยู่

     มีหลักคิดที่ถูกต้องในการเลือกเป้าหมายขององค์กรได้ชัดเจน

– มีความเข้าใจในการเรียงลำดับความสำคัญของภารกิจที่รับผิดชอบ

– มีความสามารถในการวางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของตน ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายหลักขององค์กรได้

– มีวิธีการสื่อสารแผนงานที่มีประสิทธิภาพและสื่อสารอย่างทั่วถึงภายในองค์กร เป็นต้น

แผนงานที่ดีและการเรียงลำดับความสำคัญที่ดีและมีคุณภาพจะนำไปสู่งานปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

การวิเคราะห์และประเมินสถานะให้พร้อมก่อนก้าวไปยึดเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ทางทหารที่สำคัญที่สุดของจีน คือ ตำราพิชัยสงครามซุนจื่อ มีคำสอนของผู้เขียน ซุนวู สรุปย่อเป็นที่รู้จักกันดีว่า  “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ใช้ได้เป็นอย่างดีแม้ในสงครามการค้า การตลาด

เพราะทุกธุรกิจนั้นมีวัฏจักรชีวิตเฉพาะของตัวเอง ซึ่งแตกต่างไป ความเร็วและทิศทางการขึ้น-ลงของแต่ละธุรกิจก็มีวงรอบของตนเอง

สิ่งที่ดีที่สุดคือการที่เราเป็นผู้กำหนดทิศทางในการบริหารธุรกิจและกลยุทธ์ต่างๆขึ้นมาด้วยตนเองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆช่วงชีวิต จึงจำเป็นที่ผู้บริหารต้องสามารถวิเคราะห์และประเมินสถานะให้พร้อมก่อนก้าวไปยึดเป้าหมาย ซึ่งการจะวิเคราะห์ได้นั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ในธุรกิจของตน 3 เรื่องใหญ่ๆได้แก่

การรู้จักสมรรถนะของตนเองและทีมงาน (จุดแข็ง-จุดอ่อน)

การรู้จักสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอก (โอกาส-อุปสรรค)

การรู้จักอนาคต (คาดการณ์ผลกระทบ-ความเสี่ยง-ความไม่แน่นอน)

 

เพราะบางครั้งความแตกต่างก็ไม่ใช่คำตอบ ที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ หากเข้าผิดจังหวะโอกาส การเข้าสู่ธุรกิจถูกเวลามีความสำคัญกว่าอะไรทั้งสิ้น  เมื่อพูดถึง จังหวะโอกาส” ที่ผู้บริหารหลายท่านมักมีคำถามกับตัวเองเสมอว่า

เราควรจะเริ่มเมื่อไหร่?”

โอกาสในการชนะคู่แข่งมีไหม? อย่างไร?”

 ตอนหน้ามีคำตอบให้ครับ !!

Please follow and like us:
SHARE