การบริหารคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร จะต้องประกอบไปด้วย 4 หลักสำคัญในการนำและการเคลื่อนใจคน (Effectual Mobilizing Enabler) ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักดังนี้

1. หลักการใช้อำนาจ 5 ด้าน (J.R.P. French and B. Raven Theory)

2. กลยุทธ์การสร้างอิทธิพล (Power Tactics: Stephen Robbins)

3. หลักการสร้างศรัทธา (Merited Trust)

4. หลักการสร้างบารมี (Epitomized Respectt)
.
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร ทักษะการบริหารคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร (People management Skills for Highly competiveness Organization) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 > https://kctathailand.com/courses/หลักสูตร-ทักษะการบริหา-3/

#ผู้บริหาร
#การเคลื่อนใจคน
#management
#KCTacademy
#Knowledgecastle
#kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE