“การทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันมันไม่ได้ทำให้คุณดูฉลาด แต่กลับทำให้งานทั้งสองอย่างของคุณช้าลงกว่าเดิมและไม่ได้คุณภาพ คุณไม่ควรทำอย่างนั้น ! และถ้าหากคุณคิดว่าหลักการนี้ใช้ไม่ได้กับคุณ คุณกำลังคิดผิด” — เจฟ ซัตเธอร์แลนด์ (Jeff Sutherland)
.
“Multitasking Makes You Stupid. Doing more than one thing at a time makes you slower and worse at both tasks. Don’t do it. If you think this doesn’t apply to you, you’re wrong — it does.”
– Jeff Sutherland, Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time
.
ผู้เริ่มต้นที่ทำให้โลกเริ่มรู้จักคำว่า สกรัม(Scrum) อย่างกว้างขวาง และเป็นหนึ่งในเเนวคิดสำคัญที่ทำให้เกิดคำว่า Agile ในปี 2001 หนึ่งในบุคคลสำคัญอยู่ในกลุ่มผู้แถลงอุดมการณ์แห่งอไจล์ (Agile)
เรียนรู้ได้ในหลักสูตร “ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว สำเร็จทันที่” ด้วย Agile Mindset
Please follow and like us:
SHARE