Teamwork เกิดขึ้นได้ด้วย team player
การทำงานแบบ agile ที่ถูกต้องและได้ผล จึงต้องเริ่มจากการปลูกฝัง mindset ให้กับทีมงาน
โดยอาศัยหลัก​ ดังนี้
.
Collaborative – ชอบร่วมงานกับผู้อื่น
Curious learner – เรียนรู้อยู่เสมอ
Adaptable – ไม่กลัวเมื่อต้องทำสิ่งใหม่ๆ
.
การทำงานแบบ agile จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย ถ้าหากคนในองค์กรไม่มีความตั้งใจและเต็มใจที่ร่วมมือกัน การทำงานของเกือบทุกธุรกิจในปัจจุบัน ต้องการทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดได้โดยไม่มีปัญหา และยังสามารถทำงานหลากหลายฟังก์ชั่น ร่วมกับแผนกอื่น หรือมีส่วนช่วยในโปรเจคนอกเหนือจากทีมตัวเอง คนที่มีความสามารถหลากหลายจึงเป็นข้อได้เปรียบในจุดนี้
.
เรียนรู้ได้ในหลักสูตร “ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว สำเร็จทันที่” ด้วย Agile Mindset
Please follow and like us:
SHARE