ชวน เพื่อนๆ HR มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน

โดย KCT Academy ได้เชิญ อาจารย์ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ในการทำ Training Roadmap และการวาง HRD MASTER PLAN ฉบับเร่งด่วน เพื่อให้ทุกท่านได้แนวทางในการทำแผนเพื่อพัฒนา(แผนอบรม)

ปิดท้ายด้วย Career Path กับ Training Roadmap สำคัญอย่างไรต่อการบริหารงานบุคคล

รีบสมัครมากันนะคะ โควต้า 15 คน เท่านั้น

#kctathailand.com

#KCTAcademy

#TrainingRoadmap

#HrdMasterPlan

#CareerPath

Please follow and like us:
SHARE