ชวน เพื่อนๆ HR มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน

โดย KCT Academy ได้เชิญ อาจารย์ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ ในการทำ Training Roadmap และการวาง HRD MASTER PLAN ฉบับเร่งด่วน เพื่อให้ทุกท่านได้แนวทางในการทำแผนเพื่อพัฒ