“เป้าหมายที่คุณกำหนด

จะเป็นการสร้างกรอบการประชุม

สำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ”

.

ชีวิตการทำงานทุกวันนี้ คนมักใช้เวลาในการประชุม ส่วนใหญ่ใช้เวลาไปเกือบ 40% ของชั่วโมงทำงานทั้งหมด หัวใจสำคัญที่สุดของการประชุมอยู่ที่การใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะได้ แต่มีเทคนิคอะไรบ้างที่จะต้องเรียนรู้ เพื่อการจัดประชุมอย่างมีคุณภาพ

.

📌 หัวข้อที่น่าสนใจ

– ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการประชุม

– บทบาทหน้าที่รับผิดชอบผู้นำการประชุม

– เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการนำประชุม

– ทักษะในการนำการประชุม

– เทคนิคการกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการประชุม

– การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการประชุม การ เปิดโอกาสและกระตุ้นให้สมาชิก กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในที่ประชุม

– เทคนิคควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

– เทคนิคทางจิตวิทยา

.

📌หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

– ผู้บริหาร

– หัวหน้างาน

– ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร

– พนักงานทั่วไป

.

ข้อมูลเพิ่มเติม หลักสูตร:การนำประชุมที่มีประสิทธิผล (Effective Meeting) (หลักสูตร 1 วัน) : https://kctathailand.com/courses/หลักสูตรการนำประชุมที่/

.

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining

⁣——————————————–

KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.

บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด

KCT Academy โทร : 02-0032125, 085-939-1593

หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com

#KCT#KCTAcademy#บริการจัดอบรม#PrivateClass#การประชุม#training#Training2022#การนำประชุมที่มีประสิทธิผล#EffectiveMeeting

Please follow and like us:
SHARE