E Training เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

หากคุณต้องการให้บุคลากรของคุณ ได้ Update ความรู้ที่ทันสมัยตลอดเวลา โดยการพัฒนาหลักสูตรในหน่วยงานหรือองค์กร ของคุณ

Vknows Learning Solutions.

E Learning Platform ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้เรียนและผู้สอน

สำหรับองค์กร หรือหน่วยงานที่กำลังมองหา ระบบปฎิบัติการ E Learning เพื่อนำไปใช้ในองค์กร

ทั้งในการผลิตเนื้อหาการเรียนรู้ และการใช้ระบบเพื่อการเรียน การสอน และการสอบ เมื่อเรียนจบแล้ว

สามารถปริ้น Certificate ได้ด้วยตัวเองหลังเรียนจบและทำการสอบผ่าน

สามารถสอบถามได้ที่ 085-9391593

Please follow and like us:
SHARE