เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดหลักสูตร Design Thinking for Business Innovation ให้กับนักศึกษา MBA ปี1

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

โดย เชิญ อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy และดร.พคสิษฐ์ อิสระชานน วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy เป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้ให้กับน้องๆนักศึกษาในครั้งนี้ บรรยากาศโดยรวมเน้นการทำ Workshop หาแนวคิดใหม่ๆ(Idea) ในการต่อยอดธุรกิจที่ทำอยู่แล้วและกระบวนการทำงานใหม่ๆเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจ เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนในหลากหลาย Idea จากผู้เข้าร่วมอบรม

#BusinessInnovation

#ศิลปากร

#MBA

#kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE