ในการทำงานยุคใหม่ นอกจากจะต้องมีทักษะความรู้ในการทำงานทั้ง Hard Skill และ Soft Skill แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที
.
ดังนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักกับ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) คือ หลักการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของความเสี่ยงหรือประเด็นปัญหาตามข้อเท็จจริง ข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยปราศจากอิทธิพลจากความรู้สึกส่วนตัว ความคิดเห็น หรืออคติ กล่าวคือ มุ่งเน้นไปยังข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเพียงอย่างเดียวและใช้หลักตรรกะเหตุผล ความเชื่อมโยงต่อเนื่อง ความเป็นระเบียบในการทำให้เป็นเหตุเป็นผล วิเคราะห์ ประเมินและการตีความเพื่อเกิดการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่นักคิดเชิงวิพากษ์จะสามารถวาดภาพและเชื่อมโยงเรื่องราวและข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีเหตุมีผล โดยสามารถเลือกประเมินข้อมูลที่มีประโยชน์ ตัดสิ่งที่ไร้ประโยชน์ออกจากกระบวนการความคิดได้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการทำงานยุคใหม่ เพราะจะทำให้การคิด การทำงานเกิดความแม่นยำ
.
ขอแนะนำ​ หลักสูตร: การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก (Critical Thinking and Complex Problem Solving) ( 2 วัน) : https://kctathailand.com/highlight/courses/หลักสูตร-การคิดเชิงวิพ-3/
—————————————
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
📲 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining

#KCTacademy #Knowledgecastle
#CriticalThinking #การคิดเชิงวิพากษ์

Please follow and like us:
SHARE