Software Parks สวทช. ร่วมกับ KCT Academy
เปิดโปรแกรมอบรมเกี่ยวกับแนวคิด Agile
โดยเริ่มตั้งแต่การปรับ Mindset
Agile Mindset 5-6 May 2022
Agile Strategies 26-27 May 2022
Agile Transformation 9-10 June 2022
Please follow and like us:
SHARE