ใครเคยเจอปัญหาเหล่านี้บ้าง???
.
ปัญหาที่สำคัญที่สุดของ IT Professional ก็คือ การพูดคุยและประสานงาน หน้าที่หลักอาทิ เช่น ประสานงานกับลูกค้าหลากหลาย,การรับข้อมูลจากลูกค้าเพื่อมาถ่ายทอดให้ทีมพัฒนา, การนำเสนอ Proposal ให้ผ่าน, นำเสนองาน, การติดต่อสื่อสาร, การประสานงานกับทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดนี้ควรจะเริ่มจากหลักคิดหรือ Mindset ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น ด้วย Collaborative Mindset
• Empathy Mindset หลักคิดเกี่ยวกับความเข้าใจลูกค้า พร้อมที่จะทำความเข้าใจแบบเจาะลึก เพื่อพัฒนาระบบให้ดีที่สุด
• Growth Mindset หลักคิดเพื่อความเติบโตและก้าวหน้า การมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเปลี่ยนตนเองในทางที่ดีขึ้น
• Resilience ความอดทนและการฟื้นฟู ไม่ย่อท้อ เมื่อเกิดการติดขัดในการทำงาน IT Professional จะมีความอดทน
.
มาร่วมทำความเข้าใจกับ Mindset ทั้ง 4 ได้ใน หลักสูตร Soft Skillathon for IT Tech Professional (Collaborative Mindset and Communication Skill) หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงานอย่างเข้าใจ สำหรับบุคลากรสายเทคนิค IT ซึ่งทีมวิทยากรจะนำเข้าสู่การพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพ ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ เพื่อพัฒนาสำหรับ IT Professional เท่านั้น
หากท่านต้องการปรึกษาด้านหลักสูตร เพื่อเป็น IT Professional
ทักข้อความได้ที่ 📲m.me/kcttraining
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE