โปรแกรม Career Path & Talent Management การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และ การบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง

.

การบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง (Talent

Management) จะช่วยให้บริษัทมีทรัพยากรบุคคลที่มีเป็นผู้นําที่มีความสามารถในจํานวนที่เพียงพอ สําหรับเป็นผู้บริหารเพื่อนําองค์กรให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

.

📌หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

.

📌 รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนและ Work​shop

.

📌 หัวข้อที่น่าสนใจ

– การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของพนักงาน

– การบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง​ ๆ ที่เกี่ยวของ

– ให้คําแนะนําปรึกษาในการเริ่มการดําเนินการ​(Rollo-out)

.

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรแกรม Career Path & Talent Management การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และ การบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูง : https://kctathailand.com/temp/career-path-talent-management-การกำหนดเส้นทางควา/

.

KCT Academy มีหลักสูตรที่พร้อมให้คุณพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคุณมากมาย ปรับให้เข้ากับการทำงานหรือองค์กรเพื่อไปสู่เป้าหมายของคุณ 📲 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining

⁣——————————————–

KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.

บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด

KCT Academy โทร : 02-0032125, 085-939-1593

Please follow and like us:
SHARE