Business Creativity Skill คือ​อะไร? เป็นทักษะสําคัญแค่ไหนสําหรับองค์กรที่​ต้องการอยู่รอดในยุคหน้า
หากให้อธิบายง่าย ๆ ความคิดสร้างสรรค์ คือ ทักษะที่เราสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์และสร้างเป็นไอเดียจำนวนมาก ที่ทั้งใหม่และการที่สามารถแก้โจทย์/ปัญหาได้จริง ๆ​ ให้กับองค์กร
แต่เมื่อพนักงานไม่ใช่เจ้าของธุรกิจ บ่อยครั้งจึงขาดความคิดจากภาพ​รวมและมีโฟกัสที่งานในส่วนของตนเท่านั้น แต่การใช้ Business Creativity นั้นสามารถสร้างให้เกิดในบุคคลากรในองค์กร​ได้โดยเริ่มจาก กรอบความคิดหรือที่นิยมเรียกกันว่า Mindset การให้เห็นตัวอย่าง Case Study ที่มากพอและการให้ฝึกคิดโดยใช้กระบวนการที่ชัดเจนและใช้ได้ในทางปฏิบัติ
.
จากประสบการณ์อันยาวนานของทีมวิทยากรและที่ปรึกษาของ KCT พบว่าการสร้าง Business Creativity เป็นสิ่งที่ท้าทาย ดังนั้นทีมงาน KCT ได้พัฒนากระบวนการสอน การทํา Workshop และโมเดลที่พัฒนาขึ้นมาเองอย่างมีหลักการและผลงานทางวิชาการ และข้อมูลจากการลงพื้นที่จริงรองรับ ซึ่งจะช่วยกระตุ้น Mindset ของพนักงานในองค์กร ให้เกิดความคิดภาพรวมแบบเจ้าของธุรกิจ พร้อมที่จะสร้าง พร้อมจะสร้าง Business Creativity ใหม่ ๆ ไปพร้อมกับองค์กร
.
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE