#Agile เป็นแนวคิดรูปแบบใหม่ที่กำลังมาแรงในยุคนี้ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น เน้นสื่อสารเพื่อความเข้าใจ เปลี่ยนเป้าหมายระยะยาวเป็นระยะสั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
#ข้อดี ของการทำงานในแนวคิด Agile คือ การไม่มีกำแพงระหว่างฝ่าย เพราะมีความเป็นทีมเดียวกัน เน้นที่การสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้ส่งผลให้เกิดงานที่มีผลลัพธ์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว กระชับ งบไม่บานปลายและค่อยข้างยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงรอบข้างได้เสมอ
.
เพราะ หลักการทำงานแบบ Agile คือการ “ปรับตัวเพื่อสอดรับกับสภาวะแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว” ซึ่งการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ Agile ไปใช้ได้กับการทำงานในแบบอื่น ๆ ได้ไม่จำกัด โดยพิจารณาร่วมกับบริบทรอบข้างขององค์กร ซึ่งมีหลักกระบวนการ Agile & Scrum Ban เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน ยกตัวอย่าง Tech Startup อย่าง #Google และ #Facebook ที่ประสบความสำเร็จ ที่ใช้กระบวนการ Agile ในการทำงาน
.
แต่ถึงอย่างไร “คน” คือสิ่งสำคัญที่สุด แม้เทรนด์ “Agile” กำลังมาแรงในยุคนี้ แต่จะสำเร็จได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับ “คน” ดังนั้น HR ต้องมีการสนับสนุนและให้ความสำคัญในการฝึกทักษะใหม่ ๆ เพื่อปรับ Mindset ทั้งเรื่องการปรับรูปแบบในการทำงาน โครงสร้างการทำงานและกระบวนการทำงาน จะทำให้ Project ที่พัฒนาในองค์กรสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว
.
#แนะนำ หลักสูตร เสาหลักแห่งความสำเร็จ Agile Mindset & Scrum : 3 Pillars of Success (หลักสูตร 3 วัน) 📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE