“Agile” ทักษะสำคัญที่ต้องมีในโลกยุคใหม่ โดยการยึดถือคุณค่าที่ได้จากการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการยึดติดกับแผนที่วางไว้ เพราะการปรับตัวได้เป็นอย่างดีในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ “ความสำเร็จ”
.
การทำงานแบบนี้ไม่มีวิธีที่ตายตัว แต่สามารถแบ่งแนวทางการทำงานใหญ่ๆ ได้ 3 แนวทาง คือ
1. ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคน
2. สนใจและมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใด
3. พยายามหาทางรับมือและเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการยึดมั่นตามแผนงานเดิม
.
หากสนใจคอร์สเพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน #แนะนำ หลักสูตร เสาหลักแห่งความสำเร็จ Agile Mindset & Scrum : 3 Pillars of Success (หลักสูตร 3 วัน) 📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE