8 Soft Skill สำคัญแห่งโลกยุคใหม่ ที่ไม่มีไม่ได้แล้ว
.
สำหรับชาวออฟฟิศในปัจจุบัน นอกจากการพัฒนา Hard Skill ที่ต้องถนัดและเชี่ยวชาญแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องมี Soft Skill เพื่อความสำเร็จในอาชีพ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ
.
1. #การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นทักษะที่สำคัญมากที่สุด ที่จะช่วยให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ พิจารณาวิธีแก้ปัญหาได้หลากหลาย โดยไปปักหลักเชื่อโดยขาดเหตุผลหรือหลักฐานมาประกอบก่อนการตัดสินใจ
.
2. #ความคิดสร้างสรรค์ (Creative and Innovative Mindset) หลายคนอาจจะมองว่าความคิดสร้างสรรค์เป็น Soft skill ที่ต้องมีอยู่ในเฉพาะคนวงการศิลปะหรือเป็นศิลปินเท่านั้น จริง ๆ แล้วเป็นทักษะที่ทุกอาชีพควรมีเพราะงานที่ต้องอาศัยจินตนาการและการวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์นั้น ‘ยากจะถูกแทนที่’ และจำเป็นในการคิดค้นเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ขององค์กร
.
เพราะโลกแห่งเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเ เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นทักษะที่สำคัญมากในการพัฒนาตนเอง
คนทำงานยุคใหม่ต้องเร่งพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยความยืดหยุ่น เปิดกว้าง และคิดนอกกรอบ ด้วยมีความไม่แน่นอนมากมายที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อเจอปัญหาที่หลากหลายอย่างรวมกัน จำเป็นต้องมีการจัดลำดับความคิด รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขต่อไป
.
ทักษะนี้จะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ และช่วยในการเชื่อมต่อและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
.
อาจเริ่มจากการฝึกฝนทักษะด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ และการใช้เหตุผล ทำให้เกิดการประนีประนอมในสถานการณ์ที่อาจจะต้องหาสันติวิธีในการเจรจาเพื่ลดความรุนแรงหรือข้อขัดแย้งในการทำงาน
.
การมีความคิดที่ยืดหยุ่นได้ตามสถาณการณ์จะช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงาน และทำ Multitasking หรือทำหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกันได้ดีขึ้น
.
ยิ่งโลกมีวิวัฒนาการรวดเร็วมากขึ้นเท่าใด ผู้ที่สามารถปรับตัวได้เท่าทันก็ยิ่งได้เปรียบมากเท่านั้น เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้ทุกอย่างเป็น Internet of Things (IOT) แล้ว
.
📲 เรายินดีให้คำแนะนำสำหรับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถค่ะ​ m.me/kcttraining
💡 💡 💡 WALK IN WISDOM 💡 💡 💡
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE