วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท​ ในหัวข้อ “ทักษะเฉพาะของมนุษย์สำหรับยุคดิจิตัล”
.
สำหรับหัวข้อ​สัมมนาออนไลน์ “ทักษะเฉพาะของมนุษย์สำหรับยุคดิจิทัล” (The Human only skills) เกี่ยวกับ
💡 หลักการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI และเทคโนโลยี
💡 ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับ การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI และเทคโนโลยี
💡 หลักการพัฒนาตนเองให้มีทักษะต่าง ๆ
บรรยายโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Acadamy วิทยากรและที่ปรึกษาประจำ KCT Acadamy ในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา​ 10.00 น. – 11.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ขอขอบคุณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้ KCT Academy เป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายให้ความรู้และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านในครั้งนี้ค่ะ
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
📲 สนใจอบรม สอบถามได้ที่​ m.me/kcttraining
Please follow and like us:
SHARE