6 Workshop ในหลักสูตร พัฒนาองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Agile ครบวงจร (Agile Mindset, Strategy and Transformation) (6วัน) สามารถช่วยองค์กรของคุณสร้างกรอบความคิด ยุทธศาสตร์พร้อมกับการปรับรูปแบบองค์กรอย่างเหมาะสมได้
.
✨ Workshop Day 1 : “Futuristic Thinking and Scenarios for Agile Framework” เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่ธุรกิจประเภทต่าง ๆ จะต้องเผชิญและปรับตัว และความเป็นไปได้ในการปรับสู่ Agile
✨ Workshop Day 2 : “Agile Mindset Build-up” รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลการจัดการทีมงานและการสร้าง Mindset ของพนักงานให้พร้อมเพื่อการทำงานแบบ Agile ที่ต้อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นอยู่เสมอ
✨ Workshop Day 3 : “Agile Strategic Design” การวิเคราะห์ธุรกิจจากปัจจัยภายนอกและภายในเพื่อร่างยุทธศาสตร์องค์กรแบบ Agile
✨ Workshop Day 4 : “Agile Strategic Design” การวิเคราะห์ธุรกิจจากปัจจัยภายนอกและภายในเพื่อร่างยุทธศาสตร์องค์กรแบบ Agile
✨ Workshop Day5 : Organizational Structure Analysis and Tranformation เพื่อการวิเคราะห์องค์กร มุ่งเน้นที่การปรับโครงสร้างเพื่อตอบรับธุรกิจและลูกค้าที่ปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทำงานได้ยืดหยุ่นแต่ราบรื่น
✨ Workshop Day6: Agile Transformation Execution Plan Template เพื่อให้ผู้อบรมลองเขียนแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรของตนเอง ให้เห็นภาพรวมและ Action Plan ทั้งหมด
.
ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตร : https://kctathailand.com/…/Agile%20Mindset,%20Strategy…
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE