ในยุคทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว​ การส่งเสริม​ Agile Mindset​ เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำสามารถปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้ลูกทีมก้าวได้ไว​ ไปพร้อมกัน!⁣
⁣.
#AgileMindset คือแนวคิดในการสร้างความคล่องแคล่วในการทำงาน ความยืดหยุ่น และการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งเสริมให้ทุกคนในทีมรู้จักร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน⁣
5​ วิธีการที่ช่วยพัฒนาทีม​ในองค์กร ดังนี้
1️⃣ โปร่งใส ไม่ปิดบัง
มีความรับผิดชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน ไม่ปกปิดบางอย่างไว้และการเปิดใจโปร่งใส 100% กับทุกคนในทีมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น เชื่อใจ ช่วยกระตุ้นให้การสื่อสารพูดคุยภายในทีมเป็นเรื่องง่ายขึ้น⁣
⁣.
2️⃣ สื่อสารและร่วมมือกัน
การทำกิจกรรมอื่น​ ๆ ร่วมกันนอกเหนือจากการทำงาน ก็สามารถเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาชิกภายในทีมได้
⁣.
3️⃣ ฝึกคิดเชิงวิพากษ์
การคิดอย่างรอบคอบ เป็นเหตุเป็นผล เป็นทักษะสำคัญในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการทำงานแบบ Agile ก็คือการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างทันท่วงที​ ทำให้ลดการเกิดปัญหาที่ยุ่งยากในอนาคต
⁣.
4️⃣ นำให้มาก สั่งให้น้อย
หัวหน้าทีมปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องเห็น สร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในทีมทำตาม ไม่ตีกรอบ ไม่จำกัดว่าต้องทำงานด้วยวิธีไหน แต่จะให้อิสระกับคนทำงาน ที่สำคัญคือจะอยู่ใกล้ๆ คอยซัพพอร์ตเมื่อจำเป็นเพื่อให้ผลออกมาตามเป้าที่วางไว้⁣
⁣.
5️⃣ สนับสนุนทักษะที่จำเป็น
การส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ทักษะใหม่​ ๆ หรือเสริมสกิลที่มีอยู่ให้แกร่งกว่าเดิม เช่น การฝึกอบรม การเทรนนิ่ง หรือการพัฒนาผ่านคอร์สเรียนต่าง​ ๆ ก็ถือเป็นเรื่องที่องค์กรไม่ควรมองข้าม⁣
⁣——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE