#นักคิดเชิงวิพากษ์ ที่ดี จำเป็นต้องมีทักษะ เพื่อที่จะสามารถใช้วิจารณญาณในการคิดได้อย่างแม่นยำ ทั้งการสังเกต การวิเคราะห์ การตีความ การสะท้อนความคิด การประเมินผล การเปรียบเทียบ การอธิบาย การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
.
สำหรับการฝึกฝนวิธีคิดแบบ Critical Thinking สิ่งที่ต้องตระหนักถึง มี 6 ข้อ ดังนี้
1. ใครเป็นคนพูด (Who)
คนพูดเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่ คนพูดเป็นคนที่มีความเหมาะสมหรืออยู่ในตำแหน่งที่น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน สิ่งที่พูดนั้นสำคัญมากน้อยแค่ไหน
2. พูดเรื่องอะไร (What)
สิ่งที่พูดนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น ข้อเท็จจริงนั้นมีครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่
3. พูดที่ไหน (Where)
สิ่งที่พูดนั้นเป็นการพูดในที่ชุมชนหรือการพูดแบบส่วนตัว มีทางเลือกมากน้อยแค่ไหน
4. พูดเมื่อไหร่ (When)
สิ่งที่พูดเกิดก่อนหรือหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ช่วงเวลานั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน
5. พูดเพื่ออะไร (Why)
คนพูดได้บอกเหตุผลในสิ่งที่พูดหรือการนำเสนอความคิดเห็นหรือไม่ คนพูดพยายามทำให้ตัวเองดูดีหรือคนอื่นดูแย่หรือไม่
6. พูดอย่างไร (How)
คนพูดมีความสุข เศร้า หรือ โกรธในขณะที่พูดหรือไม่ คนพูดพูดตามที่เขียนหรือเข้าใจสิ่งที่พูดจริง ๆ เราเข้าใจในสิ่งที่เค้าพูดหรือไม่
.
และสิ่งสำคัญในการจะเข้าใจวิธีการนั้นต้องมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาด้วย เพื่อประโยชน์ในการทำงาน KCT ขอแนะนำ หลักสูตร : แผนผังความคิดและการคิดเป็นภาพเพื่อแก้ปัญหาและสื่อสารเชิงธุรกิจ (Mind map and Visual Thinking: Problem Solving and Communication for Business) (หลักสูตร 1 วัน) : https://kctathailand.com/highlight/courses/in-house-training/persuasion-negotiation-communication/หลักสูตร-แผนผังความคิด/
—————————————
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
📲 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining
Please follow and like us:
SHARE