• องค์กรส่วนใหญ่ไม่ใช่ระบบการทำงานแบบคนเดียว แต่เป็นการร่วมมือกันทำงานหลายคน ตลอดจนหลายภาคส่วน ฉะนั้นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในองค์กรนั้นจึงเปรียบเสมือนกาวที่จะเชื่อมประสานให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างดี เป็นบ่อเกิดของการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ
    .
    10 เคล็ดลับ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ดังนี้

✨1.พูดจาไพเราะ
ควรพูดจาไพเราะ พูดจาดี และสื่อสารกันอย่างเป็นมิตร

✨2.จริงใจต่อกัน
การมอบความจริงใจต่อกันทั้งต่อหน้า ลับหลัง ไว้วางใจกัน

✨3.ไม่นินทาว่าร้าย
หากมีอะไรเปิดอกพูดคุยหรือเคลียร์ปัญหากัน

✨4.ให้ความร่วมมือ
ร่วมแรงร่วมใจ รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำให้ดีที่สุด

✨5.ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันย่อมทำให้อยากช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

✨6.กล่าวคำชมเชยเมื่อสำเร็จ ปลอบประโลมเมื่อล้มเหลว
ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ทำให้เพื่อนร่วมงานมีกำลังใจในการทำงานต่อไป

✨7.ให้คำปรึกษาช่วยเหลือเมื่อยามแย่
ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา ทำให้ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้น

✨8.รับฟังความคิดเห็น
เป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังปัญหาให้ถ้วนถี่ นำไปสู่การหาวิธีแก้ปัญหาได้รอบคอบและถูกต้องมากขึ้น

✨9.มีความรับผิดชอบ
เพราะการมีความรับผิดชอบที่ดีจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่น

✨10.รู้จักการให้อภัย
ทุกคนย่อมมีโอกาสที่จะทำอะไรผิดพลาด แล้วทุกคนก็ย่อมจะมีโอกาสในการแก้ตัวได้เช่นกัน
.
ขอแนะนำ หลักสูตร :ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร (Relationship Management) : https://kctathailand.com/courses/หลักสูตร-ทักษะการสร้างส/
สนใจคอร์สเรียนหรือปรึกษา📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

#สัมพันธภาพที่ดีในองค์กร
#RelationshipManagemen
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE