ในแต่ละวัน การทำงานมักพบเจอปัญหาหลากหลายรูปแบบที่ต้องแก้ไข สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการพัฒนามุมมองความคิดและวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งวิธีที่นิยมตอนนี้คือการใช้ “Design Thinking”
.
Design Thinking หรือ กระบวนการคิดในเชิงออกแบบ คือ กระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ให้ถูกจุด ตลอดจนพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือโจทย์ที่ตั้งไว้ หาวิถีทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด
.
Design Thinking ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจต้นตอของปัญหา และ วิธีการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดตอบโจทย์ ซึ่งมีวิธีการดังนี้
1. Empatize : ต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาคืออะไร ?
2. Define : กำหนดประเด็นปัญหาให้ชัดเจน
3. Ideate ระดมความคิด : การหาไอเดีย ด้วยการระดมความคิด
4. Prototype สร้างต้นแบบที่เลือก : ได้ไอเดียมาแล้ว ก็ต้องลองสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบก่อนนำไปใช้
5. Test ทดสอบ : ไอเดียและต้นแบบ มีผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร
.
ซึ่งแนวคิดนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่นในบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple,Google, Uber ก็นำมาใช้ภายในองค์กร เพราะสามารถช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง Impact ให้ตรงใจลูกค้า ทำให้เกิดการคิดได้อย่างเป็นระบบ จัดระเบียบวิธีการเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้น
.
ดังนั้น ทักษะเหล่านี้ เป็นทักษะที่หลาย ๆ องค์กรที่กำลังเติบโต กำลังต้องการสูงและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่จะช่วยให้บุคลากรมีระบบความคิดที่ดีและพร้อมในการหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีสำหรับองค์กรไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร หรือสร้างแนวทางใดก็สามารถแก้ไขให้ไปสู่ความสำเร็จได้
.
หากท่านต้องการปรึกษาด้านหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ทักข้อความได้ที่ 📲m.me/kcttraining
หรือ โทร : 02-00302125, 085-939-1593
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
Please follow and like us:
SHARE