ในการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าในระดับไหนขององค์กร สิ่งสำคัญที่จะต้องมีในการที่จะบริหารคนให้สร้างผลงานที่ดีได้นั้น สิ่งนั้นก็คือ “การยอมรับ” (Recognitions)
.
แล้ว Recognitions สำคัญอย่างไร? กับพนักงานในองค์กร
เชื่อหรือไม่ว่าพื้นฐานของคนทั่ว ๆ ไป เมื่อทำดีก็ย่อมต้องการได้รับการยกย่อง
ซึ่งจะส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงานทำให้มีผลงานที่ดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัด
.
วิธีการ สร้าง Recognitions สำหรับหัวหน้างาน ดังนี้
✔ การให้คำชื่นชมที่จริงใจแก่พนักงาน
✔ ️สอบถามความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
✔ ️ทำให้เขารู้ว่า เรายอมรับในฝีมือของผู้ใต้บังคับบัญชา
✔ ️ใส่ใจในความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในองค์กร
.
KCT มีหลักสูตรสำหรับหัวหน้า ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้
📲 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE