“ใช้คำถามที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”
.
การพัฒนาสู่การเป็นผู้มีความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพื่อที่จะสามารถตัดสิน แก้ปัญหาได้อย่างมีหลักการและถูกทาง นอกจากจะต้องฝึกใช้ประเภทคำถามแล้ว ยังต้องฝึกการถามในลักษณะที่ดี หลีกเลี่ยงลักษณะไม่ดี โดยมีลักษณะการใช้คำถามที่ดี ดังนี้

1.เตรียมคำถามล่วงหน้า เพราะจะสามารถถามได้อย่างเรียงลำดับตามความง่ายยาก ตามลำดับเนื้อหา และช่วยให้มีความมั่นใจในการถาม
2.ถามอย่างมั่นใจโดยใช้ภาษาชัดเจน กะทัดรัด
3.ถามแล้วต้องมีเวลารอคอย ประมาณ 3 วินาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทั้งเก่งและไม่เก่งได้คิดอย่างทั่วถึง จากนั้นจึงเรียกชื่อผู้เรียนให้ตอบคำถาม ไม่กำหนดผู้ตอบก่อนถามคำถาม
4.ถามทีละคน และตอบทีละคน แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตอบหลาย ๆ คน ในคำถามเดียวกัน
5.ถามแล้วไม่ทวนคำถาม และไม่ทวนคำตอบ
6.ควรใช้ท่าทาง เสียงประกอบการถามเพื่อกระตุ้นความสนใจ
7.ควรใช้คำถามปูพื้น เมื่อตอบคำถามแรกไม่ได้
8.ควรใช้คำถามง่ายและยากปนกันในการสอนครั้งหนึ่ง
9.ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนถามคำถามผู้สอน
.
ดังนั้น​ ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจประเภทของคำถาม ต่าง ๆ รวมทั้งรู้ลักษณะที่ดีของการถามและรู้วิธีหลีกเลี่ยงลักษณะที่ไม่ดีของการถาม จะเป็นผู้สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติต่อยอดในการทำงานได้เป็นอย่างดี
.
มาร่วมเรียนรู้และฝึกฝนไปกับเราได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 : หลักสูตร เทคนิคการใช้คำถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร

——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

#เทคนิคการใช้คำถาม
#ทักษะการถาม
#คำถามทรงพลัง
#KCTacademy
#Knowledgecastle
www.kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE