แนวคิด การบริหารงานแบบ “Agile Concept Framework and Process” เป็นอย่างไร?
.
การทำงานแบบ Agile คือการ “ปรับตัวเพื่อสอดรับกับสภาวะแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว” ซึ่งการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ Agile ไปใช้ได้กับการทำงานในแบบอื่น ๆ ได้ไม่จำกัด โดยพิจารณาร่วมกับบริบทรอบข้างขององค์กร ซึ่งมีหลักกระบวนการ Agile & Scrum Ban เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน
.
ซึ่งการนำ Agile Concept Framework and Process มาใช้ภายในองค์กรให้ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช่เพียงอาศัยแต่เพียงเครื่องมือในการรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยรแปลงอย่างรวดเร็วเท่านั้น​แต่ต้องพิจารณาตั้งแต่ Business Model โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บุคลากร กระบวนการทำงาน ฯลฯ
.
และสิ่งสำคัญที่นอกจากจะนำระบบหรือแนวทางที่แตกต่างมาใช้แล้ว ยังจะต้องจัดการอบรมพนักงานเพื่อให้ทราบถึงการทำงาน กระบวนการ รวมถึงการสร้าง Mindset ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจในการพัฒนาบุคลากร
.
ค้นหาคำตอบเพื่อพัฒนาองค์กรได้ใน หลักสูตร พัฒนาองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Agile ครบวงจร (Agile Mindset, Strategy and Transformation) : https://kctathailand.com/…/Agile%20Mindset,%20Strategy…
บรรยายโดย : อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
.
📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:​ m.me/kcttraining
WALK IN WISDOM
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE