เมื่ออยู่ในยุคที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ตัวเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้เหมาะสม เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
.
ซึ่งแนวความคิดในการทำงานในรูปแบบเดิมคือ #Waterfall คือ การทำงานแบบเป็นลำดับชั้น หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ การทำงานที่ได้รับการสั่งการจากหัวหน้าเป็นผู้ตัดสินใจ ทำงานตาม Timeline แล้วส่งมอบงานในงั้นตอนสุดท้าย
.
แต่ในรูปแบบปัจจุบันที่ได้รับความนิยมมากนั้น คือ แนวคิดแบบ #Agile ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานเป็นทีม ที่มีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องในระหว่างการส่งมอบงานโดยที่ไม่ต้องรอเสร็จสมบูรณ์ มีการแบ่งส่วนในการดูแลชิ้นงานย่อย ๆ ออกไป เพื่อให้ลดข้อผิดพลาดและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
.
ซึ่งการทำงานรูปแบบ Agile นั้น เป็นการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากลง เป็นที่นิยมของเด็กรุ่นใหม่ เพราะ Software และ Technology ต่าง ๆ มีอายุขัยที่สั้นลง เพื่อให้สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดผลงานที่เป็นดิจิตอลได้รวดเร็วขึ้นและไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ก็ตาม สามารถนำแนวความคิดแบบ Agile ไปใช้ได้ โดยขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กร เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 แนวคิดมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการให้งานแต่ละโครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
.
ค้นหาคำตอบเพื่อพัฒนาองค์กรได้ใน หลักสูตร พัฒนาองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Agile ครบวงจร (Agile Mindset, Strategy and Transformation) : https://kctathailand.com/…/Agile%20Mindset,%20Strategy…
บรรยายโดย : อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
.
📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:​ m.me/kcttraining
WALK IN WISDOM
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE