องค์กรส่วนใหญ่เมื่อประกาศรับสมัครงานสายเทคนิค IT มักระบุว่าต้องการความสามารถทั้งทางด้าน Hard Skill
และ Soft Skill ไปพร้อมกัน
.
สิ่งที่ยากไปกว่านั้นก็คือการทำให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นนั้นรากฐานควรจะมาจากความคิดและความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
เป็นเหตุผลที่ทำให้การฝึกอบรมมุ่งเน้นที่ “Mindset” ไปพร้อมกับ “Soft Skill Set”
ฉะนั้น หัวใจหลักของในหลักสูตร Soft Skillathon for IT Professional
(Collaborative Mindset and Communication Skill)
ทักษะแห่งความสำเร็จของบุคลากรสายเทคนิค IT (หลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงานอย่างเข้าใจ)
โดยความร่วมมือระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ สถาบัน KCT Academy
.
จะได้เรียนรู้กับทักษะหลักที่บุคลากรทางด้านสายงานเทคนิค
ไม่ว่าด้านใดจำเป็นต้องมี คือ …
#BusinessMindset : การทำให้ IT Professional คุยภาษาเดียวกับนักธุรกิจ
#DiversityMindset : การทำให้ IT Professional มีหลักคิด เพื่อความหลากหลาย การปรับเปลี่ยนและความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
📌การอบรม รูปแบบออนไลน์
วันเสาร์ที่​ 5 – 6 สิงหาคม 2564
เวลา​ 09.00 น. – 21.00 น.
.
📌ผู้ที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เกี่ยวข้องในระดับ IT Professional เช่น System Analysis, System Designer, Programmer, Software Developer, IT Coordinator เป็นต้น
.
Collaborative Mindset for IT Professional
“เราสร้างให้บุคลากรสาย IT มีหลักคิดเพื่อการสื่อสารและประสานงากับลูกค้าและทีมงานอย่างเข้าใจ”
หากท่านต้องการปรึกษาด้านหลักสูตร
ทักข้อความได้ที่ 📲m.me/kcttraining
ข้อมูลเพิ่มเติม​ : http://training.swpark.or.th/index.php…
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE