เทรนด์ “Agile” กำลังมาแรงในยุคนี้
แต่จะสำเร็จได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับ “คน”
.
ซึ่ง แนวคิด “Agile” = “MINDSET” เป็นะวิธีคิดการทำงานในยุคนี้
(New norm of working culture)
เพื่อเป็นการปรับตัวเพื่อสอดรับกับสภาวะแวดล้อม ทั้งเรื่องการปรับรูปแบบในการทำงาน โครงสร้างการทำงานและกระบวนการทำงาน จะทำให้ Project ที่พัฒนาในองค์กรสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว
.
เพราะ หลักการทำงานแบบ Agile คือการ “ปรับตัวเพื่อสอดรับกับสภาวะแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว” ซึ่งการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบ Agile ไปใช้ได้กับการทำงานในแบบอื่น ๆ ได้ไม่จำกัด โดยพิจารณาร่วมกับบริบทรอบข้างขององค์กร ซึ่งมีหลักกระบวนการ Agile & Scrum Ban เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน
.
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลยุคนี้ ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงทักษะอยู่เสมอ #ขอแนะนำ หลักสูตร เสาหลักแห่งความสำเร็จ Agile Mindset & Scrum : 3 Pillars of Success (หลักสูตร 3 วัน) 📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://kctathailand.com/…/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1…/
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE