เทคนิค Retrieval Practice
ดึงพลังพัฒนาบุคลากร
.
Retrieval Practice คือ การดึงความจำหรือความรู้ต่าง ๆ ที่อยู่ในสมองออกมา เรียกได้อีกอย่างว่าเป็นการ “ทบทวนความเข้าใจ” ซึ่งจะถูกดึงจาก “ความจำระยะยาว” (Longterm Memory) ไปสู่ “ความจำใช้งาน” (Working Memory) เพื่อตอบคำถาม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจและความจำเรื่องนั้น ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
.
วิธีการทำ Retrieval Practice มี 3 วิธีใหญ่ ๆ คือ
1) พูด : พูดสิ่งที่เราจำได้ให้มากที่สุด
2) เขียน : เขียนด้วยอะไรก็ได้ ให้ได้มากที่สุด และน้อยที่สุดแค่ 2 ข้อก็ได้
3) ปฎิบัติ : เช่น เขียนพรีเซ้นต์งาน , ทำแก้ปัญหา, การโค้ดดิ้ง
.
ซึ่งในวัยทำงานการนำ เทคนิค Retrieval Practice มาประยุกต์ใช้ได้มากมาย ยกตัวอย่างเช่น การเรียนคอร์สออนไลน์ในปัจจุบัน สามารถเขียนสรุปว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง
.
📌 พิเศษ #อบรมฟรี วันที่ 17 พ.ย. นี้
>> ลงทะเบียนด่วน ก่อนเต็ม กับหลักสูตร : โปรแกรมพัฒนาองค์กรกลยุทธ์การเรียนรู้และเริ่มต้นการวางแผน
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
.
Please follow and like us:
SHARE