เทคนิคที่จะช่วยให้ทีมทำงานประสบความสำเร็จ
ด้วยการใช้ “Agile Coaching”
.
ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ที่ปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสชนะและประสบความสำเร็จมากกว่า Agile จึงให้ถูกนำมาใช้ในการทำงานในปัจจุบันเพื่อให้องค์กร​สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดย Agile เริ่มตั้งแต่การปรับวัฒนธรรม การปรับความคิดการทำงาน การ
ตั้งเป้าหมาย การจัดระบบองค์กรและทำงาน มีการจัดตั้ง Scrum Team, การร่าง Backlog, การวางแผนด้วย Kanban Board เป็นต้น เมื่อนำแนวทางการทำงานแบบ Agile มาผนวกกับแนวความคิดการพัฒนาธุรกิจก็จะส่งผลให้องค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
.
#แนะนำคอร์ส หลักสูตร : การโค้ชสำหรับการทำงานแบบ Agile (Agile Coaching) (หลักสูตร 2 วัน) : https://kctathailand.com/…/C-Outline_Agile%20Coaching.pdf
.
หัวข้อที่น่าสนใจ
– เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของทีมที่ทำงานแบบ Agile
– สร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถโค้ชทีมงาน รวมถึงวางแผนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้คำติดชม (Feedback) และการโค้ชอย่างสร้างสรรค์
– แนวทางการดำเนินการโค้ชสำหรับ Agile ทีม
– แนวทางในการตั้งเป้าหมายสำหรับการโค้ช
– การพัฒนาทีมและผลงานของทีม
– Mini Workshop: การกำหนดเป้าหมายอย่างมีสิทธิภาพ
การสร้างกำลังใจ (Motivation)
.
หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ
หากท่านสนใจ​ 📲 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining
—————————————
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
📲 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining
Please follow and like us:
SHARE