KCT ขอแนะนำ Private Traning การฝึกอบรมเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในองค์กร สนับสนุนความต้องการหรือสิ่งจำเป็นต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญที่สุดขององค์กร มีหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้สนใจในหัวข้อต่าง ๆ มากมาย ดังนี้
.
1. หลักสูตร การกําหนดกลยุทธและวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) และวางแผน
อัตรากําลังคน (Manpower Planning)
2. หลักสูตร หลักการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและโอกาสทางธุรกิจใหม #1
3. หลักสูตร การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก (Critical Thinking and Complex
Problem Solving) #1
4. หลักสูตร Content Marketing Investment & Strategies
5. หลักสูตร หลักการเจรจาต่อรองแบบ Deal Maker (Quick Deal) #1

6. หลักสูตร บุคลิกภาพสร้างความสําเร็จ
(เปลี่ยนตัวคุณให้ดูดี Look Smart Get Smart in one Day) #1
7. หลักสูตร โค้ชทีมขายและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ#1
8. Train the Entertainer
9.หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงระบบ สยบทุกความสูญเสีย ! (Systematic Problem Solving)

10.หลักสูตร การบริหารจัดการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
(Appraisal System Management)#1
11.หลักสูตร ออกโปรโมชั่นให้ปัง ทําการตลาดให้ดัง (การส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ)
(Effective Promotion) #1
12. หลักสูตร กลยุทธ์การทําคอนเท้นต์และCSRสําหรับบริษัทมหาชนและบริษัทข้ามชาติ
13.หลักสูตร ยกระดับศักยภาพองค์กรด้วย Job Skill Profile
(Uplift Business Performance with Job Skill Profile)
14. การบริหารโครงการ (Think Like Do)
15. หลักสูตร บุคลิกภาพนักเจรจา (Deal Maker Personality)#1

16. หลักสูตร การเพิ่มทักษะการขายอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Selling Skill) #1
17. หลักสูตร การจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา
(Training and Competency Development)
18. Design Thinking
19. High Impact Communication in The Globalised Workshop
20. หลักสูตร บุคลิกภาพสร้างความสําเร็จ
(เปลี่ยนตัวคุณให้ดูดี Look Smart Get Smart in one Day) #1

21. หลักสูตร หลักการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
22. หลักสูตร หัวหน้างานกับการบริหารงานสไตล์ญี่ปุ่น
23. หลักสูตรเจาะลึกการตลาดเพื่อลูกค้า (Customer Marketing)และการตลาดผู้ซื้อ (Shopper Marketing)
24. หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงอนาคต เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและรับมือภาวะวิกฤติ
(Futuristic Thinking for Sustainability Growth and Crisis Prevention )
25. หลักสูตร กลยุทธ์คอนเท้นต์และการสื่อสารเพื่อพลิกวิกฤติองค์กร

26.หลักสูตร การจัดทําฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว
กับทรัพยากรบุคคล
27. High Impact Communication in The Globalised Workshop
28.หลักสูตร เจาะลึกการตลาดร้านค้า เพิ่มศักยภาพทุกช่องทางการขาย (Trade Marketing)
29. หลักสูตร แก้ปัญหาอย่างไร ?…ให้ ‘หลุดกรอบ’ แต่ “ตอบโจทย์ธุรกิจ” ! (Is & Is Not -The intensive
& innovative Problem Solving (iPS))

30. Train the Entertainer #2
31. หลักสูตร Be Resilience
32. หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์​ เจาะเกราะปัญหาเรื้อรังให้ถึงแก่น ! (Why-Why Analysis ),
33. หลักสูตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D(Analytical & Problem Solving by 8D)
34. หลักสูตร โค้ชทีมขายและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ#2
35. หลักสูตร :กลยุทธ์ชนะใจลูกค้าด้วยศิลปะการโน้มน้าวและทักษะการเล่าเรื่อง (Art of Persuasive)

36. หลักสูตร : ทักษะการขายเชิงพาณิชย์​ (Commercial Selling)
37. หลักสูตร การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการแก้ปัญหาเชิงรุก
(Critical Thinking and Complex Problem Solving) #2
38. หลักสูตร : เทคนิคออกแบบประเมินผลงานและการกําหนดดัชนีชี้วัด
(KPI & Process of performance appraisal)
39. หลักสูตร เทคนิคการเจรจาขั้นสูง(Workshop) (Dream Deal Done)
1
.
สถาบัน KCT ของเราเป็นองค์กรที่ปรึกษาและฝึกอบรม มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมการบริหารจัดการและการพัฒนา โดยเฉพาะด้านทุนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง
มากกว่านั้นคือ มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ให้บริการในหลายอุตสาหกรรมเพื่อขยายประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยกรมนุษย์ในมิติอุตสาหกรรมให้กว้างขวางขึ้น เราทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ ในฐานะหุ้นส่วนที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างมากมาย เพื่อช่วยแก้ปัญหาและความท้าทายที่ต้องเผชิญในแต่ละวันแบบมืออาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://kctathailand.com/…/public…/public-training-2021/
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
ปรึกษาด้านการอบรม📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593

Please follow and like us:
SHARE