หัวใจสำคัญขององค์กรก็คือ”ทรัพยากรบุคคล”
.
ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูงปัจจุบันนี้ องค์การต่าง ๆ ต้องเผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งเรื่องการแข่งขันทางการตลาดหรือด้านการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ทุกองค์กรต่างจำเป็นต้องพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีหรือวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งก็ทำให้พนักงานต้องเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นตามไปด้วย ทุกคนจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทักษะ ลักษณะนิสัยทัศนคติหรือเรียกโดยรวมว่า “สมรรถนะ”ที่ดี พร้อมเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน
.
หลักสูตรนี้จะช่วยตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรให้กับคุณ
หลักสูตร : การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE