#บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทำงาน จะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นทำงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและการมุ่งมั่น
ทำงานที่ตนรับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้าทั้งของตนเองและต่อองค์กร จัดว่าบุคคลผู้นั้นมี จรรยาบรรณในการทำงาน (Work ethics)
.
ฉะนั้น 3 สิ่งที่มีความสำคัญต่อแรงจูงใจและการโน้มน้าวของบุคคลากร มีดังนี้
#พลัง (Energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการกระทำหรือ พฤติกรรมในการทำงานของบุคคล
#ความพยายาม (Persistence) ทำให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการนำความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ของตน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากที่สุด
#การเปลี่ยนแปลง (Variability) รูปแบบการทำงานหรือวิธีทำงานในบางครั้ง ก่อให้เกิดการค้นพบช่องทาง
ดำเนินงาน ที่ดีกว่าหรือประสบผลสำเร็จมากกว่า
.
สามารถเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมได้ใน หลักสูตร ทักษะการบริหารคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร (People management Skills for Highly competiveness Organization) > https://kctathailand.com/courses/หลักสูตร-ทักษะการบริหา-2/ หากสนใจคอร์สเรียน 📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining
.
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE