วิกฤติโควิด-19 ทำให้ทุกคนและทุกธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เรื่องทักษะที่แต่ละองค์กรต้องการในยุคของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน แน่นอนว่าทักษะทางด้าน IT ที่จำเป็นนั้นเป็นสิ่งสำคัญต้องคำนึงถึงหากใครมีนับว่าได้เปรียบ วันนี้ KCT มี 5 ข้อ มาแนะนำ เพื่อพัฒนาทักษะให้ทันยุคดิจิตอล ดังนี้
.
1. #ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะการมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม สามารถช่วยคิดสิ่งใหม่ ๆ ได้ เพราะความสร้างสรรค์นั้นจะนำไปสู่นวัตกรรมและการพัฒนาภายในบริษัทได้ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ต้องตามทันโลก ตามเทรนด์อยู่ตลอดเวลา
.
2. #ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ (Computer Programming, Web) หากคุณมีทักษะในการใช้ ภาษาการเขียนโปรแกรมหรือความสามารถการทำเว็บได้ ถือว่าเป็นความสามารถที่เป็นทักษะในการต่อยอดความรู้ได้อีกมากมาย เพราะความสามารถการเขียนโปรแกรมและการทำเว็บไซต์แสดงให้เห็นถึงทักษะการจัดลำดับ การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาได้ดี เป็นที่ต้องการสูงขององค์กร
.
3. #ความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะด้าน (Knowledge of Specific Computer Applications) อาชีพในปัจจุบันอาศัยทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์เข้ามาช่วยอยู่แถบจะทุกสายอาชีพ ฉะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับการทำงานในองค์กร เพราะจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นมาก
.
4. #ทักษะการออกแบบ (Graphic Design Skills) การมีทักษะโปรแกรมออกแบบกราฟิก ไม่ว่าจะเป็น Photoshop การแต่งภาพ ในโปรแกรมต่าง ๆ ทักษะนี้ทำให้สามารถช่วยให้การสื่อสารให้เห็นภาพในการทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยและเป็นพื้นฐานที่สามารถต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้เสริมอีกด้วย
.
5. #ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Proficiency) ปัจจุบันมีทักษะทางภาษา ทำให้ได้เปรียบอย่างมากทั้งการหาข้อมูล การมีคอนเนคชั่นที่มากขึ้น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ ดังนั้นหากคุณมีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ถ้าคุณมีความสามารถด้านนี้รับรองว่าการต่อยอดด้านเทคโนโลยีและความรู้จะสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว
.
📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:​ m.me/kcttraining
WALK IN WISDOM
—————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE