>>> พัฒนาองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Agile ครบวงจร (Agile Mindset, Strategy and Transformation) (6วัน) สามารถช่วยองค์กรของคุณสร้างกรอบความคิด ยุทธศาสตร์พร้อมกับการปรับรูปแบบองค์กรอย่างเหมาะสมได้ ในหลักสูตร 6 วัน
ซึ่งในวันที่ 2 จะเรียนรู้ในหัวข้อ “การค้นหาข้อมูล Effective Data Searching”
– บทบาทการทำงานที่เปลี่ยนไปของ Manager และเพื่อนร่วมงานทุกระดับเมื่อนำ Agile มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
– ทัศนคติที่จำเป็นของการทำงานแบบ Agile
– Collaborative Mindset ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
– การสร้าง Teamwork ในสภาพแวดล้อม Agile
– หลักการดึงจุดแข็งของตนเองและทีมงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์นำมาสู่การทำงานที่ลงตัว
– การสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานเพื่อ Agile
– Growth Mindset/Resilience Mindset/Grit Mindset กรอบความคิดร่วมสมัคยที่ควรต้องมีเพื่อเผชิญหน้ากับการทำงานที่ไม่แน่นอนแบบ Agile
– Workshop: “Agile Mindset Build-up” รู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลการจัดการทีมงานและการสร้าง Mindset ของพนักงานให้พร้อมเพื่อการทำงานแบบ Agile ที่ต้อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นอยู่เสมอ
.
และ #เรายังมีบริการพิเศษ หากท่านต้องการ Self Study การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ของทางสถาบัน #Vknows E learning Platform
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
.
Please follow and like us:
SHARE