>>> พัฒนาองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Agile ครบวงจร (Agile Mindset, Strategy and Transformation) (6วัน) สามารถช่วยองค์กรของคุณสร้างกรอบความคิด ยุทธศาสตร์พร้อมกับการปรับรูปแบบองค์กรอย่างเหมาะสมได้ ในหลักสูตร 6 วัน
ซึ่งในวันที่ 1 จะเรียนรู้ในหัวข้อ
– อะไรคือการบริหารงานแบบ Agile Concept Framework and process ความเข้าใจที่ครบถ้วนในเรื่อง agile
– ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile และ water fall
– ความเข้าใจรูปแบบธุรกิจประเภทต่าง ๆ
– การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกเพื่อการเปลี่ยนแปลง
– สิ่งที่ผู้บริหารองค์กรต้องปรับเมื่อถูกกดดันจากสภาพแวดล้อมภายนอก
– สิ่งที่พนักงานต้องพบเจอเมื่อองค์กรเกิดการปรับเปลี่ยน
– การบริหารงานขององค์กรยุคใหม่ ที่นำ “Agile” เข้ามาใช้ในการทำงานการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจในปัจจุบัน
– 5 Forces / Business Canvas
– Workshop: “Futuristic Thinking and Scenarios for Agile Framework” เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่ธุรกิจประเภทต่าง ๆ จะต้องเผชิญและปรับตัว และความเป็นไปได้ในการปรับสู่ Agile
.
และ #เรายังมีบริการพิเศษ หากท่านต้องการ Self Study การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ของทางสถาบัน #Vknows E learning Platform
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
.
Please follow and like us:
SHARE