>>> พัฒนาองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Agile ครบวงจร (Agile Mindset, Strategy and Transformation) (6วัน) สามารถช่วยองค์กรของคุณสร้างกรอบความคิด ยุทธศาสตร์พร้อมกับการปรับรูปแบบองค์กรอย่างเหมาะสมได้ ในหลักสูตร 6 วัน
ซึ่งในวันที่ 5 จะเรียนรู้ในหัวข้อ “ความเข้าใจลูกค้าที่ปรับเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนองค์กร”
– พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป Behavior of Client / Client Engagament / Competitiveness Change
– การวิเคราะห์ลูกค้าแบบเจาะลึก Client Analysis Client Behavior VS Social Behavior / New Emergency Readiness / New Culture / Requirement / New Supply Chain
– มุมมองเชิงองค์กรการแข่งขัน Current Competitiveness
– ตำแหน่งทางการค้า Positioning
– โครงสร้างองค์กรปัจจุบัน Organizational Structure การปรับเปลี่ยนที่เป็นไปได้
– โครงสร้างองค์กรแบบราบ ดิ่ง แยกส่วน และ Matrix Organization
– ลักษณะสำคัญ วัฒนธรรมสำคัญขององค์กร Core value/Core Culture
– DAC transformaion การมองออกจากข้อจำกัดองค์กร
– Workshop : Organizational Structure Analysis and Tranformation เพื่อการวิเคราะห์องค์กร มุ่งเน้นที่การปรับโครงสร้างเพื่อตอบรับธุรกิจและลูกค้าที่ปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทำงานได้ยืดหยุ่นแต่ราบรื่น
.
และ #เรายังมีบริการพิเศษ หากท่านต้องการ Self Study การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ของทางสถาบัน #Vknows E learning Platform
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
.
Please follow and like us:
SHARE