>>> พัฒนาองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย Agile ครบวงจร (Agile Mindset, Strategy and Transformation) (6วัน) สามารถช่วยองค์กรของคุณสร้างกรอบความคิด ยุทธศาสตร์พร้อมกับการปรับรูปแบบองค์กรอย่างเหมาะสมได้ ในหลักสูตร 6 วัน
ซึ่งในวันที่ 6 จะเรียนรู้ในหัวข้อ “มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนขององค์กร สู่ Agile Organization”
– การทำงานของผู้นำการปรับเปลี่ยน Change Agent and Leadership
– Transformation Strategy ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง
– Digital Infrastructure tranformation strategy การปรับองค์กรดิจิตอลและโครงสร้างพื้นฐาน
– เครื่องมือทางดิจิตอลที่สามารถช่วยในการเปลี่ยนแปลง อาทิเช่น Big Data/Blockchain Technology/Artificial Intelligence (AI) VR AR MR /Robotics/Social Media
– Work Process Change การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
– Product and Service Change การปรับผลิตภัณฑ์และการบริการ
– Human Resource Transformation การปรับทรัพยากรบุคคล เพื่อทำงาน ในองค์กรที่เปลี่ยนไป รวมถึงการ Upskill Reskill
– Transformation map/Action Plan Progress Evalution 1-3 Years การสร้างแผนที่การปรับเปลี่ยนและแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลติดตามการปรับเปลี่ยน
– Workshop: Agile Transformation Execution Plan Template เพื่อให้ผู้อบรมลองเขียนแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรของตนเอง ให้เห็นภาพรวมและ Action Plan ทั้งหมด
– การนำเสนอแผนงานของผู้ร่วมอบรม วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ
.
และ #เรายังมีบริการพิเศษ หากท่านต้องการ Self Study การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ของทางสถาบัน #Vknows E learning Platform
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
.
Please follow and like us:
SHARE