ผู้นำที่จะนำองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี จึงต้องมี 4 ทักษะ ดังนี้
1. ทักษะการวิเคราะห์และค้นหากลยุทธ์ทางธุรกิจ
2. ทักษะการบริหารกลยุทธ์ และกำหนดเกณฑ์วัดผลในการบริหารผลงานได้
3. ทักษะการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงขององค์กร และนำเสนอวิธีการรับมือได้
4. ทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความพร้อมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง
หากท่านสนใจเกี่ยวกับการบริหารสมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมอนาคตและความท้าทาย ขอแนะนำ หลักสูตร การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยความยืดหยุ่น (Be Resilience) : https://kctathailand.com/courses/หลักสูตร-การเป็นผู้นำก/
———————————
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE