ในยุคนี้ที่อะไรก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญในการรักษาบุคคลากรคุณภาพภายในองค์กร ต้องหมั่นเพิ่มทักษะใหม่ ๆ (Reskill) ให้กับพนักงานอยู่เสมอ เพราะหนึ่งในปัจจัยที่จะสามารถรักษาบุคลากรเก่ง ๆ ไว้ได้คือ “โอกาสในการเรียนรู้”
.
มาดู 5 ข้อที่เป็นเหตุผล ว่าทำไมองค์กรต้อง Reskill ให้กับพนักงาน
1.เพื่อรักษาพนักงานเก่ง ๆ ไว้กับองค์กร
การวัดประเมินทักษะของพนักงานเพื่อทบทวนศักยภาพของพนักงานในปัจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะเริ่ม Reskill ซึ่งจะทำให้พนักงานจะมองเห็นเส้นทางการเติบโตในการทำงานของตนเองและโฟกัสกับเป้าหมาย โดยไม่หาโอกาสใหม่ในองค์กรอื่น
⁣.
2.เพื่อลดค่าใช้จ่ายการจ้างคนเพิ่ม
หากReskill ให้กับพนักงานที่มีอยู่ นอกจากจะช่วยเพิ่มคุณค่าและความสามารถให้พนักงานเดิมแล้ว หากองค์กรต้องการพัฒนาเนื้องานก็จะมีคนที่มีความพร้อมที่องค์กรพึ่งพาได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเทรนนิ่งพนักงานใหม่
⁣.
3.ดึงดูดพนักงานที่มี Growth Mindset
หากองค์กรมองเห็นคุณค่าในตัวพนักงาน มีการ Upskill และ Reskill พนักงานก็จะเกิดความภูมิใจและการบอกต่อประสบการณ์ดีดี อาจเป็นการเพิ่มโอกาสให้องค์กรได้พนักงานใหม่ที่มีคุณภาพมากขึ้นอีก
⁣.
4.เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร
หากพนักงานมีการเรียนรู้ในเชิงกว้างภายในองค์กร ทำให้รู้จักของเขตการทำงานของฝ่ายอื่น ๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร พนักงานจะรู้สึกผูกพันธ์กับองค์กร ลดโอกาสในการลาออกได้ด้วย
⁣.
5.เพื่อส่งเสริมความมั่นใจและกำลังใจ
การเทรนนิ่งช่วยส่งเสริมความมั่นใจต่อองค์กร ทำให้เกิดผลผลิตการทำงานที่ดีให้กับองค์กรต่อไปในอนาคตด้วย
.
KCT Academy มีหลักสูตรน่าสนใจมากมาย เพื่อพัฒนาบุคคลากรภายในองค์กรของท่าน 📲 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining
⁣——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE