ยุคนี้ ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้อย่างอิสระ ทำให้ทั้งคู่แข่งและผู้บริโภค มีความรู้ที่เท่าทันกัน​ จึงเป็นเหตุผลให้ทำไม? ต้องปรับ Mindset ในการทำธุรกิจยุคนี้
.
สำหรับปี 2020 ที่ผ่านมา จนมาถึงปี 2021 หลายท่านเหนื่อยมากขึ้น สำหรับการทำธุรกิจ การตลาด เพราะไม่รู้ว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นอีกบ้าง ? ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยจากความคิดของเรานั่นเอง ในทางจิตวิทยา เรียกสิ่งนี้ว่า Mindset หรือ กรอบความคิด
ฉะนั้นปัจจุบันจึงเป็น ยุคแห่งความคิด ที่ได้สร้างทั้งตัวธุรกิจและผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นมากมาย แต่ถึงอย่างไร การมีพื้นฐาน Mindset ที่ดีก็จะทำให้การพัฒนาองค์กรไปได้ก้าวไกลมากขึ้นแบบมีคุณภาพ ซึ่งก็ตรงกับหลักการของ Carol Dweck (นักวิชาการ ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด) ที่บอกว่า Mindset ของคนเราจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ก็คือ
1) Fixed Mindset : แนวคิดของการยึดติดกับสิ่งเดิม กรอบเดิม ๆ หรือการไม่ยอมเปิดรับสิ่งใหม่ และเป็นความเชื่อที่ว่าคนเรา ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ เรามีข้อจำกัด
2) Growth Mindset : คือ แนวคิดของการพัฒนา การอยากเรียนรู้ หรือการปรับตัวและเป็นความเชื่อที่ว่าคนเรา สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นได้ แม้ว่าเจอวิกฤตปัญหาใดจะผ่านไปได้
ดังนั้น ในการทำธุรกิจ เราควรจะปรับเป็นแนวคิดแบบ Growth Mindset คือ มั่นศึกษา พัฒนา เรียนรู้ ต่อยอดในสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ ในการทำงานหรือทำธุรกิจอยู่เสมอ เพราะเมื่อความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการกระทำของเราเปลี่ยนไปตาม
—————————————
#แนะนำคอร์ส หลักสูตร: ปรับ Mindset ปลุก Passion เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน (หลักสูตร 1 วัน) : https://kctathailand.com/highlight/courses/หลักสูตร-ปรับ-mindset-ปลุก-passion-เพื่/
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
ติดต่อ : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE